Ticaret Hukuku

  • Şirketlere aylık danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirket kuruluş işlemleri
  • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, tescil ve ilan işlemleri
  • Şirket olağan ve olağanüstü işlemlerinin takip edilmesi (Genel kurul toplantısı ve genel kurul kararlarının alınması, yönetim kurulu kararları, şirket ana sözleşme değişiklikleri)
  • Şirket alacaklarına karşı açılan ticari alım satımdan doğan alacak davaları
  • Karşılıksız Çek davaları
  • Şirket birleşmesi, devralması ve bölünmesi
  • Şirketlerin tasfiyesi
  • Konkordato işlemleri

Soru, görüş ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim