Miras Hukuku

  • Miras sözleşmeleri
  • Mirasın reddi
  • Miras paylaşımından doğan uyuşmazlıklar ve davalar
  • İzale-i şüyu
  • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi
  • Muris muvazaası sebebiyle tapu kayıtlarının düzeltilmesi
  • Denkleştirme
  • Tenkise tabi işlemler
  • Saklı paylı mirasçıların hak ve alacakları

Soru, görüş ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim